Brusselse regering halveert inspanningen in huisvesting

 

In volle wooncrisis halveert de Brusselse regering de inspanningen in huisvesting, dat blijkt uit de begroting voor 2017. In 2016 ging 9% van het budget naar huisvesting. Voor 2017 halveren ze dat naar 4,7%. Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) reageert met ongeloof.

“De wachtrij voor sociale woningen was nooit zo groot, ze blijft groeien en de Brusselse Regering vermindert de inspanningen om nieuwe woningen te bouwen met 200 miljoen euro, dat is onbegrijpelijk.”

Brussel bevindt zich volop in een wooncrisis. Het aanbod aan woningen ligt stukken lager dan de vraag. Dat leidt tot sterk stijgende prijzen, steeds meer Brusselaars die geen behoorlijke woning kunnen betalen, zelfs tweeverdieners die hier niet meer kunnen kopen, huisjesmelkers die vrij spel krijgen, enorme wachtlijsten voor sociale woningen, enz. Dat de Brusselse Regering op dit moment de armen laat zakken, is onvoorstelbaar.
Groen ziet dat de Regering belangrijke kansen onbenut laat, en op verkeerde prioriteiten inzet. In Brussel worden maar liefst 12 nieuwe wijken ontwikkeld, en daar kunnen duizenden nieuwe woningen gebouwd worden, voor alle doelgroepen. In plaats van daar in te zetten op woningenbouw gaat de Regering liever voor meer kantoren. Nochtans staat 9%, hetzij meer dan 1 miljoen m², van de kantoren in Brussel leeg.

Arnaud Verstraete: “Wie begrijpt dit beleid? Meer inzetten op kantorenbouw terwijl er zoveel leegstaande kantoren zijn, en minder inzetten op woningenbouw, terwijl er nooit eerder zo’n groot tekort was? De Regering doet het tegenovergestelde van wat nodig is.” Om het helemaal absurd te maken, wil Minister Fremault meer inzetten op de dure en trage reconversie van leegstaande kantoren naar woningen.

Het is opmerkelijk dat de socialistische partijen dit mee goedkeuren in de Regering en in het Parlement, om dan uit te roepen dat er te weinig gebeurt.

Verstraete: “Mensen op de wachtlijsten hebben weinig aan politici die betreuren wat ze zelf mee beslissen. Ik roep de collega’s om er samen met ons iets aan te doen. Stem mee met ons voor een aanpassing van de begroting, zodat ze wel perspectief biedt om uit deze wooncrisis te komen”.