De Brusselse Staatssecretaris voor Welzijn en Gelijke Kansen, Bianca Debaets (CD&V), zette eind 2016 de botte bijl in de subsidies voor het Brussels Steunpunt Cultuursensitieve zorg. Ze nam de beslissing zonder voorafgaandelijk overleg met de sector van de geestelijke gezondheidszorg en zonder overleg met het kabinet van Vlaams minister en partijgenoot Jo Vandeurzen.

Brussels Parlementslid Arnaud Verstraete : “Het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg maakt zorg in Brussel toegankelijk voor iedereen, ongeacht hun achtergrond. Nieuwkomers die vandaag aankloppen bij de hulpverlening hebben hun eigen culturele achtergrond. Steunpunt Cultuursensitieve Zorg reikte hulpverleners instrumenten aan om daar mee om te gaan. In de Brusselse context is dat broodnodig.”

Extra pijnlijk is dat de staatssecretaris haar steun opzegt omwille van besparingen, maar wel een even groot bedrag (66.000 €) voorziet voor een groot feest, een gala.
Groen zal blijven aandringen om het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg opnieuw subsidies te geven en ervoor te zorgen dat deze werking structureel wordt ingebed in de dienstverlening van de VGC en de Vlaamse overheid.

Waarom is het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg in Brussel nodig?
Het Brussels Steunpunt Cultuursensitieve Zorg startte in mei 2010 binnen het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel om hulpverleners te ondersteunen in hun ontmoeting met een hulpvrager met een migratieachtergrond. Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen): “Goede hulpverlening begint met het begrijpen van de vraag die de hulpvrager stelt. Hoe verder de taal en cultuur van beide uiteen liggen, hoe moeilijker het wordt om een echte zorgrelatie op te bouwen. Precies om die reden organiseerde het Steunpunt vormingen en consultaties aan hulpverleners werkzaam in onder andere het CAW, de jeugdzorgvoorzieningen en de CLB’s. Ze zorgden ook voor eerstelijns hulp, zoals consultaties met psychologen. Hoeft het gezegd dat het wegvallen van subsidies voor het Steunpunt direct gevolgen heeft voor Brusselaars met een diverse achtergrond en voor de vele zorgorganisaties die ook met hen willen werken? Zonder het steunpunt dreigt het Brusselse welzijnsaanbod minder toegankelijk te worden voor Brusselaars met een diverse achtergrond.”
Contact:
Arnaud.verstraete@groen.be