Keer op keer worden we met de neus op de feiten gedrukt: de kinderarmoede in het Brussels gewest is ontstellend hoog. Het meest recente rapport – dat van de Koning Boudewijnstichting – maakt dit nog eens heel helder. De onderzoekers hebben toegang gekregen tot verschillende databanken wat mogelijk heeft gemaakt om de kinderarmoede in Brussel heel precies te meten.  41,5% van de Brusselse kinderen wordt geboren in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens (de armoedegrens ligt op 60% van het mediaan inkomen van het land). Het rapport bekijkt niet enkel het inkomen maar gaat ook na hoe het gesteld is met de arbeidsintensiteit. Deze twee indicatoren samen geven aan dat 44,10% van de geboortes in Brussel gebeuren in een gezin met een te laag inkomen en/of die niet tewerkgesteld zijn. Ook opvallend is dat heel wat van die gezinnen eenoudergezinnen zijn. In het Brussels gewest leeft 72% van deze eenoudergezinnen onder de armoedegrens. De scholingsgraad en de migratieachtergrond zijn belangrijke factoren om armoede te verklaren.

Armoede-experten zoals Bea Cantillon pleiten onder andere voor betere en goedkope kinderopvang, een lastenverlaging voor de laagste lonen, en de kosten van huisvesting (ook energie) en onderwijs moeten lager.
Het beleid op de verschillende niveaus blijft echter achter om deze evolutie te keren. Het Brussels gewest heeft een aantal hefbomen in handen om kinderarmoede aan te pakken. Maar het is helaas wachten op Godot, aldus Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen.
Ondanks alle verklaringen van Debaets (VGC) en Vandeurzen (Vlaanderen) over bijkomende kinderopvangplaatsen, stelt Arnaud Verstraete vast dat er 4.000 betaalbare kinderopvangplaatsen tekort zijn. Dat cijfer staat zwart op wit in een rapport over de kinderopvang in Brussel, een rapport dat door de VGC vrijgegeven werd.

Het Groen-parlementslid vindt het verder onbegrijpelijk dat de Brusselse regering niets doet met de kinderbijslag. Die is sinds de zesde staatshervorming overgeheveld naar de deelstaten (in Brussel naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de GGC). Kinderbijslag moet voor Groen een belangrijke rol spelen in het wegwerken van de kinderarmoede.