Groen en Ecolo willen één Brussels integratietraject, waarbij nieuwkomers in Brussel allemaal hetzelfde inhoudelijke traject afleggen. “Brussel kan en moet vandaag een integratiesysteem op maat van het Gewest en zijn (nieuwe) inwoners uitwerken. Blijkbaar slaagt de Brusselse Regering er niet in om tot 1 gemeenschappelijke visie en verwijst dan maar door naar andere gemeenschappen. Brussel is nochtans de plaats bij uitstek waar gemeenschappen elkaar kunnen vinden en waar het beste van 2 of meer werelden kan samensmelten tot een beter systeem”, zegt Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen.

Groen en Ecolo willen een verplicht traject maar eist tegelijk dat de overheid voor voldoende aanbod zorgt. Anders sluit men duizenden nieuwkomers uit van een vlotte integratie in onze maatschappij en worden hen onterecht sancties opgelegd.

“Een verplichting invoeren zonder te zorgen voor voldoende capaciteit komt neer op het organiseren van uitsluiting. Duizenden nieuwkomers zullen op wachtlijsten terecht komen en zullen hun integratieverplichting zo niet kunnen nakomen. De vraag zal veel hoger zijn dan het aanbod”, hekelt Alain Maron, parlementslid voor Ecolo.

Om de capaciteit op niveau te brengen is een bijkomende investering van 30 miljoen euro nodig. De groenen vragen dat deze inspanning gebeurt en dat de regering tegelijk werk maakt van één inhoudelijk afgestemd Brussels traject, waarbij Frans én Nederlands aangeboden worden, maar waarbij deelnemers een hoofdtaal kunnen kiezen.