De ondraaglijke lichtheid van het Welzijnsbeleid

De beleidsnota Welzijn van Collegelid Bianca Debaets (Cd&V) blinkt uit in vrijblijvende vaagheid. Nochtans stapelen de uitdagingen op vlak van welzijn zich op: er zijn te weinig plaatsen in de kinderopvang of de ouderenzorg. Die problemen krijgen geen concreet...