Kunnen we het dan nu over de daklozen hebben?

Op dit moment legt de onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement de laatste hand aan het rapport en de aanbevelingen, vooral gericht op “goed bestuur”. De schandalen die deze zomer aan het licht kwamen, zorgden voor een schokgolf in de...

Hou de Memorial in Brussel!

Waarom is de toekomst van de Memorial Van Damme in Brussel bedreigd? De Brusselse Regering heeft op initiatief van Minister Guy Vanhengel beslist om een nieuw stadion te bouwen op parking C, waarin geen plaats is voor atletiek. Het bestaande Koning Boudewijnstadion,...

“Eerst mijn ordonnantie”: inburgering geen prioriteit in Brussel

Brusselse Regering moet nù werk maken van een Brussels integratietraject. Anders komen 1000’en nieuwkomers in de marge van de samenleving terecht. Hoe zou het zijn voor een Syrische familie om in Brussel aan te komen na een lange vlucht van een wrede oorlog?...

Is de tijd nu rijp voor de renovatie van het justitiepaleis?

De maat is vol! De Brusselse Regering gaat juridische stappen ondernemen tegen de Federale Regering wegens het jarenlange onaanvaardbare niets-doen in dit dossier. Al meer dan 30 jaar lang staat het justitiepaleis in de stellingen. 30 jaar! Zolang al laat de Federale...

wie zorgt voor de Brusselaars?

In ons oververeenvoudigde landje zijn 3 verschillende beleidsniveaus bezig om een aanvullende sociale bescherming te creëren, bovenop de Belgische sociale zekerheid. Het is absurd dat die drie instanties op dit moment niet samenwerken aan 1 oplossing voor Brussel. Er...

Wat als Vlamingen de vluchtelingen waren?

(dit is een uittreksel uit mijn tussenkomst in het Brussels parlement). Oorlog is van alle tijden, vluchten ook. Niet verwonderlijk dus dat er internationale verdragen zijn afgesloten, die dat regelen: wie vlucht uit een oorlog heeft recht op opvang, dat staat ook in...