Kunnen we het dan nu over de daklozen hebben?

Op dit moment legt de onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement de laatste hand aan het rapport en de aanbevelingen, vooral gericht op “goed bestuur”. De schandalen die deze zomer aan het licht kwamen, zorgden voor een schokgolf in de...

Kinderarmoede in Brussel

Keer op keer worden we met de neus op de feiten gedrukt: de kinderarmoede in het Brussels gewest is ontstellend hoog. Het meest recente rapport – dat van de Koning Boudewijnstichting – maakt dit nog eens heel helder. De onderzoekers hebben toegang gekregen tot...

“Eerst mijn ordonnantie”: inburgering geen prioriteit in Brussel

Brusselse Regering moet nù werk maken van een Brussels integratietraject. Anders komen 1000’en nieuwkomers in de marge van de samenleving terecht. Hoe zou het zijn voor een Syrische familie om in Brussel aan te komen na een lange vlucht van een wrede oorlog?...

Groen en Ecolo willen één Brussels verplicht integratietraject

Groen en Ecolo willen één Brussels integratietraject, waarbij nieuwkomers in Brussel allemaal hetzelfde inhoudelijke traject afleggen. “Brussel kan en moet vandaag een integratiesysteem op maat van het Gewest en zijn (nieuwe) inwoners uitwerken. Blijkbaar slaagt...

wie zorgt voor de Brusselaars?

In ons oververeenvoudigde landje zijn 3 verschillende beleidsniveaus bezig om een aanvullende sociale bescherming te creëren, bovenop de Belgische sociale zekerheid. Het is absurd dat die drie instanties op dit moment niet samenwerken aan 1 oplossing voor Brussel. Er...